Wybierz krajWybierz kraj
Polska - wykładziny obiektowe

Analiza kosztów cyklu życia produktu

Jesteśmy liderem w obróbce powierzchni, a także w znajdowaniu materiałów i konstrukcji, które dają najlepsze właściwości konserwacji, a więc i najlepszy koszt cyklu życia.
W 1975 r. firma Tarkett wymyśliła obróbkę powierzchni PUR, która jest kamieniem milowym w przemyśle podłogowym. Od tej pory wielu powiela nasz pomysł.
 
Koszt Cyklu Życia
Prawdziwy koszt podłogi musi obejmować cenę zakupu, montażu, czyszczenia i konserwacji podczas całego cyklu życia produktu. Koszt Cyklu Życia (Life Cycle Cost – LCC) to program opracowany przez Tarkett, który łączy te wszystkie parametry i szacuje prawdziwy koszt podłogi przez cały cykl jej życia.
 
Koncepcja ”8/92
Program LCC dowodzi, że przez okres 20 lat czyszczenie i konserwacja stanowi średnio 92% całkowitego kosztu podłogi. Zakup i montaż to tylko 8%. Dobry powód, aby zdecydować się na Tarkett.
 
Do 30% oszczędności
Gdy wybierasz wykładzinę podłogową Tarkett wykonaną z surowców wysokiej jakości i z wyjątkowym wzmocnieniem PUR, LCC dowodzi, że koszt utrzymania i czyszczenia można zredukować o nawet 30%.
Kolejny dobry powód, aby zdecydować się na Tarkett.
 
R.O.I. – Zwrot z inwestycji
Johnsonite, firma Tarkett, zapoczątkowała koncepcję tworzenia wysoce funkcjonalnego otoczenia, gwarantując rozwiązania za pomocą motywowania pracowników, bezpieczeństwa i wydajności.
 
Oszczędzanie poprzez inteligentne rozwiązania
Tarkett opracował wiele inteligentnych rozwiązań, mających oszczędzić wydatki nie tylko przez cały cykl życia produktu, ale także podczas montażu. Luźne układanie, na przykład, to rozwiązanie, które ułatwia montaż, remont i usunięcie podłogi.
 
Podłoga o dużej trwałości
Niezwykła trwałość naszych produktów, które są wykonane wyłącznie z wysokiej jakości materiałów, przekracza wszystkie normy i standardy oraz gwarantuje, że są warte swej ceny.
 
Analiza Cyklu Życia i Zrównoważony Rozwój
 
Wszystkie nasze działania są oparte na perspektywie cyklu życia dla zrównoważonego rozwoju środowiska. I zamierzamy podążać tym torem – uważamy to za konieczność i naszą odpowiedzialność.
 
Podstawą wszystkich prac środowiskowych jest perspektywa cyklu życia. Zawsze dążymy do zminimalizowania wpływu naszych produktów na środowisko przez całe ich życie. Należy wziąć pod uwagę kilka aspektów: surowce, produkt, konstrukcję i produkcję, transport, montaż, czyszczenie i konserwację i wreszcie recycling i utylizację odpadów. Wszystkie nasze wysiłki i działania ulepszające opierają się na tych wszystkich aspektach.
 
Tarkett jest wierny ogólnodostępnemu programowi LCA zgodnemu ze standardami ISO, który ma na celu:
 
 
·         Wykorzystanie narzędzia eco-design do podążania w kierunku produktów w pełni przyjaznych dla środowiska
·         Nieustanne informowanie klientów o wpływie produktów i procesów Tarkett na środowisko poprzez regularnie aktualizowany dokument (EPD), pokazując nasze zaangażowanie w ciągły i znaczny postęp
·         Angażowanie ludzi w zrównoważone podejście do budownictwa (takie jak LEED GBC w USA, HQE we Francji czy BRE w UK) zmierzające do wyboru właściwych produktów
 
Główne kryteria brane pod uwagę przez LCA to:
·         Zmiana klimatu pod wpływem CO2 i innych gazów cieplarnianych
·         Zakwaszanie atmosfery
·         Emisje do powietrza i wody
·         Zużycie zasobów energii
·         Jakość powietrza wewnętrznego – VOC
·         Odpady – ponowne wykorzystanie, recycling i utylizacja