Jak wziąć udział w Szkoleniach Tarkett Academy?

Jak wziąć udział w Szkoleniach Tarkett Academy?

Szkolenia Tarkett Academy skierowane są dla przedstawicieli handlowych, instalatorów, fachowców, sprzedawców podłóg, projektantów oraz budowniczych. Po odbytym szkoleniu Uczestnik otrzymuje Certyfikat Tarkett Academy, potwierdzający odbycie kursu. 

Jak wziąć udział?

  1. Aby wziąć udział w szkoleniu w danym terminie należy skontaktować się przedstawicielem handlowym lub dystrybutorem Tarkett. Kalendarz dostępny jest w zakładce Terminarz najbliższych szkoleń.  Dodatkowe informacje o szkoleniach Akademii Tarkett można uzyskać u regionalnych przedstawicieli handlowych.
     
  2. Częstotliwość szkoleń uzależniona jest od liczby zainteresowanych osób oraz czynników logistycznych. 
     
  3. Potwierdzenie udziału w szkoleniu wysyłane jest w formie wiadomości e-mail na wskazany adres wraz z szczegółami jego dotyczącymi. O zapisie na szkolenie w danym terminie decyduje kolejność zgłoszeń.