Czym jest program ReStart® ?

Czym jest program ReStart® ?

Wraz ze wzrostem liczby ludności na świecie wzrasta zapotrzebowanie na zasoby naturalne w różnych dziedzinach produkcyjnych. Pomagamy naszym klientom zarządzać odpadami poinstalacyjnymi z wykładzin, przyczyniając się tym samym do ochrony zasobów naturalnych na świecie.

W tym celu zapraszamy naszych klientów do wzięcia udziału w programie ReStart®.
Zadaniem ReStart® jest pozyskiwanie wykładzin oraz ścinek (należących do firmy Tarkett) w celu ich recyklingu i ponownego użycia jako nowego surowca. Ponieważ właściciele projektów coraz częściej uwzględniają w swoich zapytaniach ofertowych zarządzanie odpadami na terenie inwestycji, firmy uczestniczące w programie ReStart® będą mogły kompleksowo wykonywać swoje usługi.

Firmy uczestniczące w programie przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych na świecie, ochrony środowiska oraz aktywnie promują model gospodarki o obiegu zamkniętym.

W latach 2010-2018 w Europie i Ameryce Północnej pozyskano 102 000 ton wykładzin, w tym produkty z winylu, linoleum oraz płytki dywanowe. 
W 2018 roku zebraliśmy 3300 ton odpadów poinstalacyjnych na całym świecie za pośrednictwem ReStart®.

Współpracujemy z uznanymi firmami zajmującymi się odbiorem i recyklingiem odpadów: Veolia we Francji i Niemczech, Vanheede w Belgii, CCR Sp. z o.o. w Polsce.

Grupa CCR jest jednym z ważniejszych podmiotów w branży odpadów w Polsce. Kompleksowo obsługuje przedsiębiorców, wspomagając w realizacji obowiązków z zakresu ochrony środowiska, a także związanych z recyklingiem i odzyskiem opakowań, sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów. Aktywnie wspiera przedsiębiorców i firmy w zarządzaniu surowcami wtórnymi. Firma od lat podejmuje działania mające na celu edukację i promocję wartości ekologicznych. Organizowane akcje zbiórki odpadów, a także poświęcone tej tematyce konferencje i szkolenia, są dowodem zaangażowania na rzecz zrównoważonego rozwoju.