Wraz ze wzrostem liczby ludności na świecie wzrasta zapotrzebowanie na zasoby naturalne w różnych dziedzinach produkcyjnych. Pomagamy naszym klientom zarządzać odpadami poinstalacyjnymi z wykładzin, przyczyniając się tym samym do ochrony zasobów naturalnych na świecie.

W tym celu zapraszamy naszych klientów do wzięcia udziału w programie ReStart®.
Zadaniem ReStart® jest pozyskiwanie wykładzin oraz ścinek (należących do firmy Tarkett) w celu ich recyklingu i ponownego użycia jako nowego surowca. Ponieważ właściciele projektów coraz częściej uwzględniają w swoich zapytaniach ofertowych zarządzanie odpadami na terenie inwestycji, firmy uczestniczące w programie ReStart® będą mogły kompleksowo wykonywać swoje usługi.

Firmy uczestniczące w programie przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych na świecie, ochrony środowiska oraz aktywnie promują model gospodarki o obiegu zamkniętym.

W latach 2010-2019 w Europie i Ameryce Północnej pozyskano 99 000 ton wykładzin, w tym produkty z winylu, linoleum oraz płytki dywanowe. 
W 2017 roku zebraliśmy 4100 ton odpadów poinstalacyjnych na całym świecie za pośrednictwem ReStart®.

Współpracujemy z uznanymi firmami zajmującymi się odbiorem i recyklingiem odpadów: Veolia we Francji i Niemczech, Vanheede w Belgii, Suez w Polsce.
Nasi partnerzy dysponują profesjonalną flotą logistyczną oraz możliwościami odbierania odpadów i późniejszego sortowania.

powiązanych artykułów

Zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju

ZAANGAŻOWANIE NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Zmiany klimatu i brak zasobów naturalnych sprawiają, że konieczność przemyślenia na nowo sposobu projektowania i wytwarzania podłóg jest coraz ważniejsza.

10 przydatnych porad dotyczących zdrowej przestrzeni życiowej

10 PRZYDATNYCH PORAD DOTYCZĄCYCH ZDROWEJ PRZESTRZENI ŻYCIOWEJ

Odpady winylowe w naszym centrum recyklingu Ronneby (Szwecja)

STRATEGIA GOSPODARKI O OBIEGU ZAMKNIĘTYM

Mączka drzewna, pył korkowy i węglan wapnia, który występuje w skałach - wszystkie 3 elementy są wykorzystywane do produkcji lin

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ CZYNIMY DOBRO. RAZEM.

Zrównoważone podejście firmy Tarkett „Czynimy Dobro. Razem.”, opiera się na trzech filarach zgodnych z zasadami Cradle to Cradle®: Projektowanie na całe życie, Gospodarka o obiegu zamkniętym oraz Wspó

Prototyp (Luxembourg)

WSPÓŁPRACUJEMY Z PARTNERAMI BIZNESOWYMI

Etrusco

PROJEKTUJEMY DLA ŻYCIA POPRZEZ ZRÓWNOWAŻONY DESIGN

Jak dołączyć do programu Restart® ?

JAK DOŁĄCZYĆ DO PROGRAMU RESTART® ?

Uzyskane odpady zostaną poddane recyklingowi w naszych fabrykach w Szwecji, Luksemburgu oraz Holandii. Dzięki temu procesowi produkty zostaną przekształcone w wysokiej jakości surowiec.

Tarkett’s Sustainability Certifications

CRADLE TO CRADLE®

Tarkett posiada 31 certyfikatów Cradle to Cradle