Informacje prawne

Informacje prawne

Tarkett Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Miłosławskiej 13A 62-322 Orzechowo, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000076443, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 789-100-12-39, REGON: 63027533800000 (dalej jako „Tarkett”), zgodnie z art. 4 c ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.1649 z późn. zm.) niniejszym oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ww. ustawy.

  • Informacja o realizowanej strategii podatkowej przez Tarkett Polska sp. z o.o. za rok podatkowy 2022 - Zapoznaj się
  • Informacja o realizowanej strategii podatkowej przez Tarkett Polska sp. z o.o. za rok podatkowy 2021 - Zapoznaj się
  • Informacja o realizowanej strategii podatkowej przez Tarkett Polska sp. z o.o. za rok podatkowy 2020 - Zapoznaj się