PI_EMEA_IPC_header

Kontrola infekcji a rozwiązania podłogowe

Wpływ kontroli infekcji oraz doboru odpowiednich rozwiązań podłogowych na bezpieczeństwo i higienę pomieszczeń.

Pandemia wywołana przez wirusa SARS-CoV-2 sprawiła, że dostrzegliśmy szczególne znaczenie prawidłowego dbania o higienę naszych dłoni , a także stosowania odpowiednich procedur czyszczenia oraz dezynfekcji w celu walki z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19. Ta wyjątkowa sytuacja uwydatniła również ogromną rolę tzw. IPC (ang. Infection Prevention and Control), czyli zapobiegania oraz kontrolowania rozwoju infekcji w obiektach opieki zdrowotnej oraz placówkach przeznaczonych dla osób starszych, takich jak domy seniora lub domy opieki (tzw. aged-care). IPC ma na celu zapobieganie zakażeniom, ale także niwelowanie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe. W tym kontekście, wybór właściwych pokryć podłogowych i ściennych ma kluczowe znaczenie dla efektywności procedur czyszczenia.

Firma Tarkett jest głęboko zaangażowana w projektowanie innowacyjnych rozwiązań podłogowych, będąc świadomą ludzkich potrzeb i traktując je jako priorytet. To zaangażowanie to także zapewnianie bezpieczeństwa pacjentom oraz dążenie do poprawy warunków pracy personelu medycznego oraz osób sprzątających. Jest to również wspieranie naszych klientów w dokonywaniu najlepszych wyborów dla placówek opieki zdrowotnej. Eksperci Tarkett oferują doradztwo w wyborze podłóg, które zapewniają skuteczne wsparcie w zakresie zapobiegania i kontroli zakażeń szpitalnych.

O znaczeniu kontroli infekcji

Rozprzestrzenianie się zakażeń i oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (AMR) stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego. Prawidłowe kontrolowanie obu tych zagrożeń jest stałym wyzwaniem dla wszystkich placówek służby zdrowia.

 • 1 na 10 hospitalizowanych pacjentów ulega co roku zakażeniom wewnątrzszpitalnym (HAI – healthcare-associated infection), a w samej Europie są to aż 4 miliony pacjentów.
 • Co roku w Europie 37 000 zgonów związanych jest z HAI, z czego 70% spowodowanych jest przez mikroorganizmy oporne na antybiotyki, tzw. „superbugs".


źródło: World Health Organization

Skuteczna profilaktyka i kontrola infekcji zapobiega rozprzestrzenianiu się zakażeń związanych z opieką zdrowotną (HAI) i oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe.

Bakterie wielolekooporne stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego ( w latach 1995-2005 wzrosło ono z 25 do 60%) i do roku 2050 mogą powodować 10 milionów zgonów rocznie. Nadmierne stosowanie środków dezynfekcyjnych i antybiotyków może sprzyjać rozwojowi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe i stanowić zagrożenie dla ludzkiego zdrowia.

Niemniej jednak, przy zastosowaniu odpowiednich procedur czyszczenia, tego rodzaju produkty biobójcze mogą okazać się zbędne.

 

Kluczowa rola IPC w szpitalach

Około 80% chorób zakaźnych przenoszonych jest przez dotykanie zanieczyszczonych powierzchni brudnymi rękoma (źródło: CDC, Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom). Dłonie i powierzchnie kontaktowe są głównymi czynnikami w przenoszeniu infekcji, dlatego też utrzymanie ich w czystości ma szczególne znaczenie. Z tego względu niezbędne są odpowiednie procedury w zakresie higieny rąk i czyszczenia powierzchni użytkowych. Stanowią one standardowe środki ostrożności w zakresie kontroli zakażeń.

Chociaż brak jest dowodów na wpływ rodzaju podłoża na rozwój zakażeń szpitalnych, jako powierzchnie rzadko dotykane, rozwiązania podłogowe powinny być wybierane z uwzględnieniem:

 • odporności na zabrudzenia i gromadzenie się brudu
 • łatwości czyszczenia i kompatybilności z procedurami dezynfekcji.

Właściwa higiena środowiskowa

1. Wybór odpowiedniego rodzaju nawierzchni

Pierwszym wymogiem dobrej higieny szpitalnej jest to, aby wszystkie powierzchnie, przedmioty i urządzenia w placówkach służby zdrowia mogły być z łatwością utrzymywane w czystości.
Dlatego tak ważny jest dobór odpowiednich pokryć podłogowych i ściennych.
W obszarach o niskim ryzyku, takich jak wejścia, pomieszczenia biurowe i usługowe, wykładziny podłogowe i ścienne mają mniejszy wpływ na IPC, ale w obszarach klinicznych powinny być starannie dobrane, aby ułatwić ich codzienną pielęgnację oraz dezynfekcję.

Wymagania dla nawierzchni podłogowych i ściennych w pomieszczeniach klinicznych

 • Gładka i nieporowata powierzchnia z minimalną ilością spoin, zapobiegająca gromadzeniu się brudu (co sprzyjałoby rozwojowi mikroorganizmów).
   
 • Wodoszczelna instalacja z systemem łączenia wpustowego i spawania na gorąco dla większej trwałości.
   
 • Odporność na wielokrotne stosowanie środków dezynfekujących, takich jak czwartorzędowy amon, alkohol, wybielacze i nadtlenek wodoru.
   
 • Materiał powinien być łatwy do naprawy. W przypadku uszkodzenia powinna być możliwa naprawa miejscowa, bez konieczności wymiany całej podłogi.

2. Opracowanie właściwych procedur czyszczenia

Gdy wybierzemy już odpowiednie rozwiązania podłogowe i ścienne, przychodzi czas na opracowanie oraz implementację właściwych procedur czyszczenia, które są podstawą skutecznej kontroli i zapobiegania rozprzestrzenianiu się infekcji. 

Dokładne oczyszczenie powierzchni rozpoczyna się od odkurzania w celu usunięcia kurzu oraz innych drobin, a następnie wykonuje się czyszczenie na mokro przy użyciu wodnego roztworu detergentu. Dłonie pacjentów oraz personelu medycznego rzadko wchodzą w kontakt z powierzchniami podłogowymi. Zazwyczaj środek dezynfekujący nie jest wymagany i wystarczy dokładne oczyszczenie podłogi.

Stosuj dezynfekcję wyłącznie w wymagających tego sytuacjach

W obszarach klinicznych i wszędzie tam, gdzie ryzyko zakażenia jest wysokie lub pojawiają się ogniska chorobowe, konieczna będzie dezynfekcja - po przeprowadzeniu dokładnego czyszczenia.
Należy pamiętać, że sama dezynfekcja bez wcześniejszego czyszczenia jest bezcelowa, ponieważ większość środków dezynfekcyjnych szybko traci swoją skuteczność w obecności zanieczyszczeń organicznych.

Obawy związane z negatywnym wpływem produktów czyszczących i dezynfekujących na zdrowie ludzi i środowisko naturalne skłoniły nas do poszukiwania alternatywnych, ekologicznych i "zielonych" metod utrzymywania czystości.

 

“Jeśli chodzi o powierzchnie podłogowe, to najważniejsze jest utrzymanie ich w czystości i unikanie wszelkiego rodzaju zabrudzeń. Dezynfekcja powinna być ograniczona do obszarów wysokiego ryzyka. Stosowanie środków dezynfekcyjnych w innych strefach, gdzie często po prostu zanieczyszczają podłogę, nie przynosi żadnych korzyści.”

Christine Huddlestone, Senior Health Manager, odpowiedzialna za procedury czyszczenia, od 20 lat technik mikrobiolog, Douai Hospital, France

Tarkett i Clean Hospitals - partnerskie działanie na rzecz podwyższenia standardów bezpieczeństwa

Tarkett nawiązał współpracę z organizacją Clean Hospitals. Łączymy siły, aby pracować nad poprawą higieny na terenie szpitali, a tym samym panującego w nich bezpieczeństwa. Naszym celem jest promowanie skutecznych, zrównoważonych i sprawdzonych metod czyszczenia oraz pielęgnacji sanitarnych powierzchni podłogowych. 

Wybór odpowiedniej podłogi

Chociaż każda kategoria podłóg ma swoje zalety, rolki winylowe stanowią najlepsze rozwiązanie dla obszarów o wysokim ryzyku infekcji.

kolekcje wykładzin winylowych iQ nadają się do sali operacyjnej

Oferta iQ dla obszarów podwyższonego i wysokiego ryzyka

Nasza gama winylowych wykładzin homogenicznych w rolkach iQ to najlepsze rozwiązania podłogowe dla wymagających obszarów, takich jak sale operacyjne i obszary sterylne.

 • Niezwykła łatwość czyszczenia - gładka powierzchnia zapewnia najwyższy poziom higieny - potwierdzony przez Instytut Fraunhofera.
 • Doskonała wodoszczelność - niezrównana elastyczność umożliwiająca perfekcyjne oklejanie, spawanie na gorąco i łatwą naprawę.
 • Trwałe złącza - wyjątkowa wytrzymałość spoin (3 razy większa niż w standardowych rozwiązaniach) zapobiegająca rozszczelnianiu spawów.
 • Wysoka odporność chemiczna - wytrzymuje stosowanie najsilniejszych środków dezynfekujących (czwartorzędowego amonu, alkoholu, wybielaczy, nadtlenku wodoru itp.)
 • Kompleksowe rozwiązanie dla powierzchni podłogowych i ściennych - łatwe dopasowanie i spawanie termiczne (ProtectWall i Wallgard) dla uzyskania w pełni wodoszczelnego systemu.

 

Kolekcja rozwiązań podłogowych i ściennych dla wszystkich pomieszczeń, niezależnie od poziomu ryzyka.

Szpitale i placówki służby zdrowia mieszczą wiele różnych przestrzeni, od stref o dużym natężeniu ruchu, takich jak wejścia, pomieszczenia administracyjne, sale pacjentów, a nawet prysznice i pomieszczenia mokre. Każde z tych miejsc charakteryzuje się innymi potrzebami. Oferujemy wszechstronną kolekcję wykładzin ściennych i podłogowych, aby spełnić różnorodne wymagania obiektów służby zdrowia.

Co z biocydami?

Biocydy pozostają tematem kontrowersyjnym. Ich skuteczność nie została udowodniona i istnieje ryzyko, że w przypadku ich zbędnego stosowania będą sprzyjać rozwojowi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe.

 • Wirusy różnią się od bakterii. I tak jak antybiotyki, produkty antybakteryjne są wobec wirusów nieskuteczne.
 • Wręcz przeciwnie, nadużywanie i niewłaściwe stosowanie środków antybakteryjnych (antybiotyków i biocydów) może prowadzić do oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe.
 • Chociaż dostępny jest szereg produktów impregnowanych środkami przeciwdrobnoustrojowymi (takich jak powłoki powierzchniowe, farby i zasłony), obecnie nie ma ostatecznych danych potwierdzających ich skuteczność w zwalczaniu zakażeń związanych wewnątrzszpitalnych.
 • Ponadto, normy często stosowane w celu uzasadnienia ich stosowania i roli, takie jak ISO 22196, są nieodpowiednie do badania powierzchni antybakteryjnych.

Stanowisko Tarkett w kwestii biocydów

Uznajemy stosowanie produktów biobójczych za poważne zagrożenie dla zdrowia i środowiska naturalnego. Dlatego też zdecydowaliśmy się:

•    Zaprzestać dodawania środków przeciwdrobnoustrojowych w procesach produkcji  naszych podłóg w 2013 roku.
•    Aktywnie promować wiedzę o istotności odpowiedniego i świadomego czyszczenia.
•    Zalecać stosowanie środków dezynfekcyjnych tylko wtedy, gdy jest to konieczne.
•    Promować alternatywne rozwiązania mniej zależne od środków chemicznych i dezynfekujących, takie jak używanie ściereczek z mikrofibry  lub czyszczenie parą.
 

 

Pobierz dokumentację

Dobrej jakości materiały użyte w produkcji
Materiały dobrej jakości

Korzystamy tylko z dobrych materiałów i surowców przy produkcji naszych podłóg.

Wolne od ftalanów
Wolne od szkodliwych ftalanów

Spełniamy najsurowsze normy europejskie i nie stosujemy ftalanów

Współpraca z Clean Hospitals
Firma Tarkett informuje o nawiązaniu współpracy z organizacją Clean Hospitals w celu poprawy higieny panującej na terenie szpitali, a tym samym zwiększenia ich bezpieczeństwa.

Dowiedz się więcej na temat współpracy z organizacją Clean Hospitals