Dlaczego transparentność

Radykalna transparentność

Pełna transparentność naszych materiałów. Spokój dla Ciebie.

W Tarkett, kiedy mówimy, że zależy nam na oferowaniu naszym klientom materiałów najwyższej jakości, które przyczyniają się do zdrowszego i lepszego środowiska, to właśnie mamy na myśli. A dla nas oznacza to udowodnienie tego za pomocą metod naukowych, a następnie udostępnienie obszernych informacji o wpływie naszych produktów w całkowicie przejrzysty sposób. 

Radykalna przejrzystość materiałów w Tarkett

Właśnie dlatego stosujemy ekoprojektowanie, które jest zgodne z uznanymi na całym świecie kryteriami oceny, takimi jak Cradle to Cradle®. 98% naszych materiałów jest niezależnie ocenianych przez firmy zewnętrzne, aby upewnić się, że spełniają nasze wyjątkowo wysokie standardy zdrowotne i środowiskowe (które często są znacznie wyższe niż uznane standardy branżowe). I nie jesteśmy tymi, którzy zadowolą się oceną „wystarczająco dobrą”. Zawsze szukamy sposobów na zoptymalizowanie naszych istniejących materiałów lub zastąpienie ich jeszcze lepszymi alternatywami, ponieważ wierzymy, że zawsze możemy zrobić lepiej.

Radykalna transparentność materiałów Tarkett

Nasza filozofia przejrzystości doprowadziła nas również do stworzenia bardzo szczegółowych deklaracji środowiskowych produktów (EPD) i oświadczeń zdrowych materiałów (MHS), aby udostępniać naszym klientom, współpracownikom i organizacjom pozarządowym szczegółowe informacje na temat wpływu naszych produktów na środowisko, w oparciu o analizę cyklu życia. MHS to niezależnie zweryfikowana, oparta na nauce deklaracja podkreślająca ryzyko zdrowotne i zagrożenia materiałów w danym produkcie, aż do najniższego poziomu.

Radykalna transparentność w Tarkett

Uważamy, że każdy powinien być w stanie wyraźnie zobaczyć i dokładnie zrozumieć, co wchodzi w skład wybranych produktów i jaki wpływ mają takie materiały. Dlatego jesteśmy zobowiązani do całkowitej transparentności, aby zbudować zaufanie potrzebne do dokonania pozytywnych zmian w naszej branży i poza nią. Prowadzi nas w kierunku bardziej zrównoważonej i bezpiecznej gospodarki o obiegu zamkniętym. Przejrzystość zapewnia również pewność, że podłogi Tarkett to dobry wybór.

Tacy właśnie jesteśmy.
Czynimy dobro. Razem.

 

Zrozumieć EPD

Dostarczając klientom deklaracje EPD, które podkreślają wpływ produktu na środowisko, wyszliśmy już poza wymagania zmieniających się przepisów budowlanych i certyfikatów zrównoważonego budownictwa. Deklaracje EPD opierają się na analizie cyklu życia i mają kluczowe znaczenie dla naszej strategii zrównoważonego rozwoju, ponieważ pozwalają nam identyfikować sposoby poprawy śladów środowiskowych naszych produktów.

Jednak dla osób niebędących ekspertami są one często trudne do zrozumienia, koncentrują się głównie na aspektach środowiskowych, a nie zdrowotnych i nie ujawniają dogłębnych szczegółów na temat zagrożeń dla zdrowia lub wpływu poszczególnych składników. Tarkett MHS wypełnia tę lukę informacyjną, dostarczając dokładnych informacji na temat zagrożeń i ryzyka związanego z każdym materiałem.

Przedstawimy MHS firmy Tarkett

Tarkett MHS to niezależnie zweryfikowana, oparta na nauce deklaracja podkreślająca ryzyko zdrowotne i zagrożenia materiałów w określonym produkcie, aż do 100 ppm (0,01%). Wprowadzając MHS, uzupełniamy dane środowiskowe dostarczane przez nasze EPD.
Łatwy do zrozumienia i unikalny na rynku MHS Tarkett stanowi również pierwszy krok w kierunku certyfikacji Cradle to CradleTM i ciągłej optymalizacji naszych produktów. Zewnętrzna ocena naszych materiałów jest przeprowadzana przez Environmental Protection Encouragement Agency (EPEA). Od 2010 roku zespół EPEA ocenił ponad 3000 materiałów Tarkett według kryteriów C2C.

EPEA deklaracja

Oświadczenia i certyfikaty MHS są teraz dostępne dla klientów w całym regionie EMEA. Prosimy o kontakt z sustainabilityEMEA@tarkett.com.

Zrównoważony rozwój

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Implementujemy procesy zgodne z zasadami Gospodarki o obiegu zamkniętym. Wykorzystujemy odpady i redukujemy wpływ na zmiany klimatyczne.

Dobre Materiały

W Tarkett przedstawiamy wszystkie szczegóły dotyczące używanych przez nas materiałów.

Dobra Jakoś powietrza

Dbamy aby nasze produkty miały pozytywny wpływ na dobrą jakość powietrza w pomieszczeniach.