Jak dołączyć do programu Restart® ?

Jak dołączyć do programu Restart® ?

Aby dołączyć do programu ReStart® należy wykonac kilka prostych kroków:

1.    Skontaktuj się z przedstawicielem handlowym lub pod adresem restart.poland@tarkett.com
2.    Ustal lokalizację i wielkość planowanych odpadów do oddania.
3.    Podpisz umowę programu ReStart®
4.    Zamów odpowiednią ilość worków Big Bag w Tarkett
5.    Napełnij worki ścinkami wykładzin homogenicznych i heterogenicznych Tarkett po instalacji.
6.    Zgłoś gotowość pełnych worków do odbioru.

Uzyskane odpady zostaną poddane recyklingowi w naszych fabrykach w Szwecji i Luksemburgu. Dzięki temu procesowi, przekazane produkty zostaną przekształcone w wysokiej jakości surowiec, nadający się do ponownego zastosowania. Wspólnie z Tarkett możesz przyczynić się do odpowiedzialnego zarządzania zasobami naturalnymi i ochrony środowiska.
Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym, aby uzyskać więcej informacji na temat programu ReStart®.