Pomieszczenia sterylne i sale operacyjne

Pomieszczenia sterylne i sale operacyjne

W pomieszczeniach zagrożonych występowaniem zakażeń wewnątrzszpitalnych, takich jak sale operacyjne, laboratoria i pomieszczenia sterylne, podłogi muszą aby zapewniać ochronę przed zakażeniami i spełniać normy czystość powietrza. Zachowanie czystości wykładzin podłogowych jest możliwe dzięki ich szczelnym powierzchniom z niewieloma połączeniami oraz odporności na plamy i działanie substancji chemicznych. Podłogi te zapobiegają także wyładowaniom elektrostatycznym, co w istotny sposób zmniejsza ryzyko awarii sprzętu lub wystąpienia problemów podczas operacji. Nasza oferta obejmuje trwałe i łatwe w konserwacji rozwiązania podłogowe, które spełniają wymagania dotyczące placówek służby zdrowia.

Główne wymagania
Przy wyborze podłogi dla pomieszczenia sterylne i sale operacyjne sprawdź poniższe wymagania
  • Higieniczność
  • Odporność na plamy i środki chemiczne
  • Niskie stężenie cząsteczek zanieczyszczających powietrze
  • Antystatyczność
  • Odporność na obciążenia toczne
Usługi