Promowanie transparentności produktów

Promowanie transparentności produktów

Do 2050 roku prawie 70% światowej populacji ludzkości będzie mieszkać w miastach. Budowanie z poszanowaniem środowiska odgrywa ważną rolę w redukcji emisji gazów cieplarnianych, zachowaniu zasobów naturalnych i przyczynia się do zapewnienia zdrowia i dobrobytu ludzi.

W Tarkett, staramy się pomagać naszym klientom w tworzeniu zdrowych, przyjaznych dla ludzi przestrzeni, angażując się w tworzenie produktów opartych na zrównoważonych materiałach i otwartej współpracy zachowując jasną komunikacje. Opracowując Deklaracje Środowiskowe Produktów (EPD) i wprowadzając Deklaracje Zdrowotne Produktu (MHS), zapewniamy naszym klientom przejrzysty obraz wpływu naszych produktów na środowisko i zdrowie użytkowników, pomagając im podjąć świadome decyzje zakupowe. W ten sposób architekci, projektanci i inżynierowie będą mogli osiągać wyższe wyniki w zakresie zrównoważonego budownictwa, spełniać obowiązujące i przyszłe przepisy budowlane, ograniczać ilość odpadów i promować bezpieczny recykling dobrych materiałów w gospodarce o obiegu zamkniętym.

Zrozumieć Deklaracje Środowiskowe Produktów

Jako Tarkett jesteśmy o krok przed zmieniającymi się przepisami budowlanymi i wymaganiami certyfikatów zrównoważonego budownictwa, dostarczając klientom Deklaracje Środowiskowe Produktów (EPD), które opisują wpływ produktu na środowisko. Zgodnie z strategią zrównoważonego rozwoju EPD opierają się na analizie cyklu życia i pozwalają nam zidentyfikować sposoby na poprawę śladu ekologicznego naszych produktów.

Jednak często są one trudne do zrozumienia dla osób niebędących ekspertami, koncentrując się przede wszystkim na aspektach środowiskowych, a nie zdrowotnych i nie ujawniają szczegółów na temat zagrożeń dla zdrowia lub wpływu poszczególnych składników. Tarkett Deklaracje Zdrowotne Produktu (MHS) wypełnia tę lukę informacyjną, dostarczając dokładnych informacji na temat zagrożeń i ryzyka związanego z każdym produktem. 

Przedstawiamy Deklaracje Zdrowotne Produktu Tarkett

Tarkett MHS to niezależnie zweryfikowana, oparta na badaniach deklaracja podkreślająca ryzyko dla zdrowia i zagrożenia związane z materiałami w danym produkcie, uwzględniając składniki w ilości aż do 100 ppm (0,01%). Wprowadzając MHS, uzupełniamy dane środowiskowe dostarczone przez nasze EPD, odpowiadając na potrzeby naszych klientów i pomagając w obraniu drogi ku zdrowszym materiałom i większej przejrzystości.

Łatwe do zrozumienia i unikalne na rynku, Deklaracje MHS stanowią także pierwszy krok w kierunku certyfikacji Cradle to Cradle® (C2C) i ciągłej optymalizacji naszych produktów. Ocena naszych materiałów prowadzona jest przez Agencję Ochrony Środowiska (EPEA), instytut badawczy założony w 1987 roku przez dr Michaela Braungarta, który współtworzył koncepcję C2C. Od 2010 r. Zespół EPEA ocenił ponad 3000 materiałów Tarkett zgodnie z kryteriami C2C.

Cztery etapy oceny materiału

EPEA ocenia potencjalny wpływ na zdrowie i środowisko każdego materiału w całym okresie użytkowania produktu - od wydobycia surowców i produkcji po użycie i recykling.


Cztery kroki oceny:

  1. Utworzenia wykazu surowców w każdym produkcie
  2. Porównanie każdego z surowców z regionalnymi i międzynarodowmi przepisami i bazami danych dla substancji toksycznych i niebezpiecznych
  3. Dokładna ocena bezpieczeństwa materiału przez cały jego cykl życia
  4. Przeformułowywanie produktów przy użyciu zasad C2C, w celu wybrania materiałów, które można odzyskać, poddać recyklingowi i przekształcić w nowe produkty.

 

Deklaracje EPD i MHS są teraz dostępne dla klientów w całym regionie EMEA sustainabilityEMEA@tarkett.com.