Reklamacje

Reklamacje

Aby złożyć reklamację na produkty Tarkett należy wykonać kilka prostych kroków:

1.    KONTAKT
Aby złożyć reklamację jakościową Klient powinien udać się do miejsca, w którym zakupił towar, gdzie wraz z pracownikiem sklepu wypełni formularz reklamacyjny.  Punkt dystrybucyjny powinien wysłać do Działu Reklamacji w pełni uzupełniony formularz reklamacyjny. W przypadku konieczności reklamowania towaru Tarkett Polska zakupionego u naszego Dystrybutora, prosimy o kontakt z niniejszym
Dystrybutorem.
2.    REJESTRACJA
Dział Reklamacji sprawdza przesłane dane, kompletność dokumentacji, rejestruje reklamację w systemie. Na wskazany adres e-mail przesłane zostaje potwierdzenie przyjęcia reklamacji.
3.    ANALIZA
Zgłoszony problem zostaje sprawdzony, poprzez podjęcie odpowiednich czynności tj. oględziny reklamacyjne, badania laboratoryjne próbek w fabryce.
4.    PRZYGOTOWANIE STANOWISKA
Na podstawie uzyskanych informacji Dział Reklamacji podejmuje z Działem Technicznym decyzję o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu zgłoszenia.
5.    WYSYŁKA ODPOWIEDZI
W razie pozytywnego rozpatrzenia Klient Tarkett otrzymuje dokument korygujący rozliczenie,  w przypadku negatywnego rozpatrzenia Klient Tarkett otrzymuje raport reklamacyjny będący merytoryczną odpowiedzią.