W naszej fabryce linoleum działamy na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju

W naszej fabryce linoleum działamy na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju

Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła 17 celów zrównoważonego rozwoju w 2015 r. Każdy z tych celów dostarcza przedsiębiorstwom wskazówki, w jaki sposób przyczynić się do polepszenia jakości życia na całej planecie, a jednocześnie osiągać zyski. Oto kilka przykładów działań jakie podejmuje Tarkett w fabryce Linoleum w Narni (Włochy), aby zrealizować Cele Zrównoważonego Rozwoju.

Skontaktuj się z nami, jeśli chciałbyś zobaczyć naszą fabrykę w Narnii!

Fabryka linoleum w Narni to połączenie tradycji i innowacji

Linoleum Tarkett jest produkowane w fabryce w Narni we Włoszech od 1898 roku. Historycznie, strategiczna lokalizacja Narni z widokiem na wąski wąwóz rzeki Nera doprowadziła Rzymian do wzmocnienia miasteczka jako części potęgi starożytnego imprerium. Pod koniec XIX wieku obecność kolei i możliwość wykorzystania wody z Nery, a także żyzna gleba do uprawy lnu i pozycja miasta w geograficznym centrum Włoch sprawiły, że Narnii idealnie sprawdziło się w przypadku produkcji linoleum.

Zbudowana w 1889 roku, fabryka została następnie przejęta przez Giovan Battista Pirelli, a w 1898 stała się Società Italiana del Linoleum. Grupa Sommer przejęła fabrykę w 1987 r. i połączyła się z Tarkett w 1997 r. Od tego czasu firma Tarkett udoskonala procesy produkcyjne i innowacyjne, aby uczynić z Narni zieloną fabrykę, która nieustannie dąży do tego, aby procesy produkcyjne były jeszcze bardziej przyjazne dla środowiska. Efektywność produkcji i jakość produktów są stale ulepszane. Obecnie fabryka posiada akredytację ISO 9001 (system jakości) i posiada ważne certyfikaty środowiskowe, w tym ISO 14067 (Gazy cieplarniane - ślad węglowy produktów), ISO 50001 (system zarządzania energią), ISO 14001 (system zarządzania środowiskowego), OHSAS 18001 (Zdrowie i System zarządzania bezpieczeństwem) i SA 8000 (odpowiedzialność społeczna).

Nasze zespoły w fabryce Narni podejmują zrównoważone inicjatywy w różnych dziedzinach.

Produkcja z wykorzystaniem Dobrych Materiałów

Współpraca z lokalnymi rolnikami pozwoliła na uprawę siemienia lnianego na polach sąsiadujących z fabryką Narni. Jednym z celów fabryki na najbliższą przyszłość jest współpraca z lokalnymi rolnikami w celu zwiększenia lokalnej produkcji lnu, a tym samym zmniejszenia naszego śladu węglowego dzięki wykorzystaniu większej ilości lokalnych surowców.

Lokalne uprawy są prowadzone w odpowiedzialny i zrównoważony sposób, bez użycia nawozów chemicznych. Wyciskanie nasion i wynikająca z tego produkcja oleju lnianego, o parametrach technicznych odpowiednich dla naszej produkcji podłogowej, są wykonywane przez lokalne firmy.

Produkcja i troska o Społeczeństwo

Linia mieszalnicza

 • Surowce wykorzystywane w Narnii podczas procesu produkcji, są materiałami bezpiecznymi. Spełniają lub przewyższają europejskie przepisy i normy oraz pochodzą od wykwalifikowanych i zrównoważonych dostawców. Aby uzyskać więcej informacji na temat europejskich przepisów dotyczących bezpiecznych materiałów, przeczytaj artykuł 33 rozporządzenia REACH (rozporządzenie Unii Europejskiej EC1907 / 2006).
 • Obserwujemy ciągły wzrost wykorzystania materiałów odnawialnych i pochodzących z recyklingu. 94% materiałów jest naturalnych, 78% jest odnawialnych, 100% nadaje się do recyklingu. Ten aspekt przyczynia się do dobrego samopoczucia i zdrowia osób pracujących na linii mieszania.

Mniejsza emisja VOC

Zainstalowano trzy komory spalania, aby zmniejszyć emisję VOC.

Zredukowano ponad 95% emisji lotnych związków organicznych, zmniejszając w ten sposób wpływ na zdrowie pracowników.

Odpowiedzialne wykorzystanie surowców

W fabryce zainstalowano różne rodzaje urządzeń, aby zmniejszyć zużycie zasobów naturalnych, a także mieć pozytywny wpływ na proces produkcji.

 • Fabryka została wyposażona w trzy wymienniki ciepła, aby odzyskać ciepło z utleniania po spalaniu, linii przycinania po spalaniu i emisji kotłów gazowych. Pozwoliło to zmniejszyć zużycie gazu o - 804782 m³ / rok.
 • Sprzęt osuszaczający powietrze ogrzewa i pomaga odparować wilgoć w piecach. Ten system jest rozszerzany na coraz więcej pieców i umożliwia
  - redukcję czasu potrzebnego na wysusznie linoleum o 7 dni
  - redukcję konsumpcji gazów o 59136 m³/rok
  - redukcję emisji dwutlenku węgla o 117 ton/rok
 • Podczas procesu kalandrowania odpady, pozostałości po procesie produkcyjnym i produkty końcowe zużywają się w cyklu biologicznym lub technicznym. Zamknięty cykl, który wdrożyliśmy, umożliwia odzyskanie pasty z linoleum oraz juty i proszków podczas procesu, w celu ich ponownego użycia w celu zastąpienia pierwotnych surowców. Nie ma odpadów produkcyjnych, które trafiają na składowisko.
 • Zainstalowano kocioł na biomasę: jest on zasilany biomasą wewnętrzną, a po ugotowaniu wytwarza ciepłą wodę do podgrzewania pieców. Kocioł na biomasę umożliwia:
  - Zmniejszenie emisji gazów o 278540 m³/rok
  - Zmniejszenie emisji CO2 o - 552 tony / rok
 • Wschodni piec jest izolowany termicznie, aby zwiększyć wydajność energetyczną zakładu. Izolacja jest rozszerzana na wszystkie inne piece. Izolacja umożliwia:
  -  Zmniejszenie zużycia gazu w piecu o - 106000 m³ / rok
  - Zmniejszenie emisji CO2 o - 215 ton / rok
  - Zmniejszenie czasu utwardzania linoleum o 2 dni na piec
 • System Trigeneration to jednoczesna produkcja energii elektrycznej, ciepła i chłodu z jednego urządzenia (silnika gazowego). Poprzez schładzanie spalin silnika możliwe jest otrzymanie ciepła o wysokiej temperaturze do wytwarzania bardzo gorącej wody wykorzystywanej do procesu utwardzania w kominach. Ciepło odzyskane z obiegu chłodzenia silnika służy do generowania ciepłej wody. Ten płyn zasila absorpcyjną jednostkę chłodniczą, aby wytworzyć zimną wodę o temperaturze 17 ° C. Umożliwia to:
  - Wyższą efektywność produkcji energii cieplnej i elektrycznej
  - Ograniczenie emisji CO2 (- 184 ton / rok)
 • Dział recyklingu odzyskuje resztki po produkcji i po instalacji. Dzięki tym działaniom utylizacja odpadów zmniejszyła się o 70% w stosunku do 2007 r., a 1.600.000 kg linoleum w proszku jest ponownie wykorzystywanych w procesie, zastępując w ten sposób pierwotne surowce.

 

 • W sektorze utleniania, linii przycinania i linii mieszania zostały ustawione 3 zamknięte obiegi wody. Dzięki zamkniętym obiegom 100% wody przemysłowej wykorzystywanej w procesie produkcyjnym jest zawracane lub recyrkulowane.
 • Parownik odzyskuje kondensację pochodzącą ze sprężarek. Cykl zamknięty wody umożliwia odzyskanie wody z parownika, która ma być użyta do czyszczenia utleniacza. W sumie sprzęt ten zmniejszył zużycie wody o 80 000 litrów rocznie.
 • Dach budynku, w którym mieści się biuro techniczne i laboratorium badawczo-rozwojowe, jest wyposażony w system fotowoltaiczny. Zużycie energii elektrycznej w budynku zostało zmniejszone o 65000 kWh / rok, a emisja CO2 została zmniejszona o -29 ton / rok.
 • Zainstalowano system geotermii o niskiej entalpii, aby zintegrować go z istniejącym ogrzewaniem i chłodzeniem budynku biurowego. System ten przyczynił się do zmniejszenia emisji CO2 o -124 tony / rok i do zmniejszenia zużycia gazu o - 61806 m³ / rok.
 • Odzyskiwanie wody deszczowej zostało zorganizowane na terenie zadaszonym (26 180 m²) zakładu. Ma to natychmiastowy wpływ w sytuacji niedobóru "świeżej wody", ponieważ w procesie produkcji stosuje się mniej "wody pitnej". Odzyskiwanie wody deszczowej zapobiega również przeciążeniu sieci kanalizacyjnych w przypadku ulewnego deszczu.

Właśnie to robimy w naszej Zielonej Fabryce, aby wykonać wykładziny linoleum, które są przyjazne dla ludzi pracujących przy ich produkcji, a także ich użytkowników końcowych.

Nasze cele na 2020 rok

- Podwojenie ilości linoleum odebranego po okresie użytkowania i odpadów instalacyjncyh w stosunku do 2010 r
- Utrzymanie w 100% recylowanej / recyrkulowanej wody przemysłowej (zamknięta pętla)
- 60% redukcji emisji gazów cieplarnianych w porównaniu z 2010 r
- 28% redukcja zużycia energii (kWh / m2) w porównaniu z 2010 rokiem

Interesują Cię inicjatywy podjęte przez fabrykę Linoleum w Narnii?