Zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju

Zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju

ZAANGAŻOWANIE NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO WYBORU

Zmiany klimatu i brak zasobów naturalnych sprawiają, że konieczność przemyślenia na nowo sposobu projektowania i wytwarzania podłóg jest coraz ważniejsza. Z tego powodu zrównoważony rozwój stanowi integralną część naszej wizji.

Jako członek FUNDACJI ELLEN MCARTHUR, ŚWIATOWEGO FORUM EKONOMICZNEGOoraz organizacjiUNITED NATIONS GLOBAL COMPACT uwzględniamy wpływ naszych produktów i procesów produkcyjnych na ludzi i środowisko na każdym etapie cyklu życia.

W STRONĘ GOSPODARKI OKRĘŻNEJ

Wdrażanie modelu gospodarki okrężnej wymaga zmiany nastawienia. Należy zrezygnować z produktów, które wyrzuca się po użyciu, na rzecz wielokrotnie używanych (zakończenie eksploatacji produktu staje się początkiem kolejnego cyklu).

Jesteśmy dumni z tego, że jako pierwsze przedsiębiorstwo z branży podłóg przystępujemy do realizacji tego modelu. Otrzymaliśmy już wiele nagród od organizacji pozarządowych promujących pozytywne wzorce — na przykład Instytut Gospodarki Okrężnej wyróżnił nowo zaimplementowane przez nas rozwiązania. Cieszymy się, że prowadzimy naszych partnerów, klientów i konkurencję w stronę bardziej odpowiedzialnej produkcji i działalności.

ZAMKNIĘTA PĘTLA MODELU OKRĘŻNEGO

Ponieważ jesteśmy przekonani, że neutralny wpływ na środowisko to za mało, stosujemy model okrężny promujący używanie dobrych materiałów, zarządzanie zasobami, tworzenie pomieszczeń przyjaznych dla ludzi oraz ponowne używanie i recykling produktów. Chcemy tym samym wpływać pozytywnie na planetę i na ludzi.
 

  1. Dobre materiały : opracowujemy nasze produkty z materiałów niezagrażających zdrowiu ludzi — produkujących je, montujących oraz korzystających z nich. Sprawdzamy także, czy nadają się one do recyklingu i chronią środowisko. Nie trzeba nam wierzyć na słowo — dostarczamy proste i jasne informacje dotyczące naszych podłóg, z góry określając ilość naturalnych, odnawialnych i nadających się do recyklingu materiałów.
  2. Zarządzanie zasobami: optymalizujemy wykorzystanie zasobów, takich jak woda i energia, i ograniczamy emisje gazów cieplarnianych podczas procesów produkcyjnych. Starannie monitorujemy zużycie i poziom recyklingu. Nasze produkty są wytwarzane zgodnie z najwyższymi standardami ochrony środowiska w zakładach posiadających certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001.
  3. Pomieszczenia przyjazne dla ludzi: chcemy pomagać w tworzeniu lepszych przestrzeni do życia, zapewniających zdrowe środowisko i dobre samopoczucie. Nasze godne uwagi osiągnięcia to wyjątkowy system wychwytywania kurzu w wykładzinach dywanowych i powszechne stosowanie bezftalanowych plastyfikatorów. Udało nam się również uzyskać minimalne poziomy emisji lotnych związków organicznych (LZO) w przypadku wykładzin winylowych.
  4. Ponowne użycie i recykling: Ponowne użycie i recykling odpadów produkcyjnych i montażowych, a także produktów używanych przekłada się na ograniczenie ilości odpadów i umożliwienie rozpoczęcia nowego cyklu życia materiałów wysokiej jakości. Nasz program odbierania używanych wykładzin, Tarkett ReStart, największy na świecie program recyklingu podłóg, umożliwia przetwarzanie ponad 9000 ton materiałów rocznie.