AQUARELLE WALL HFS

Uni GREY

SPECYFIKACJE TECHNICZNE I ŚRODOWISKOWE

Oznaczenie CE EN 15102
Kodyfikacja kolorów NCS S 1000-N
Format Rolka
Grubość całkowita 0,92 mm
Grubość warstwy użytkowej 0,12 mm
Waga całkowita 1500 g/m²
Instalacja Klejona
Deklaracja właściwości uzytkowych # 0131-0032-DoP-2013-07
Odporność chemiczna (ISO 26987) Dobra odporność
Trwałość kolorów - light (ISO 105-B02) ≥ 6
Stabilność wymiarów 1 %
Zawartość ftalanów produkcja wolna od ftalanów