ETRUSCO xf²™ (2.5 mm)

Etrusco SILVER 003

SPECYFIKACJE TECHNICZNE I ŚRODOWISKOWE

Oznaczenie CE EN 14041
Typ produktu wg ISO Linoleum (ISO 24011)
Klasyfikacja mieszkaniowa (ISO 10874) 23 Intensywne natężenie ruchu
Klasyfikacja obiektowa (ISO 10874) 34 Bardzo intensywne natężenie ruchu
Klasyfikacja przemysłowa (ISO 10874) 43 Intensywne natężenie ruchu
Kodyfikacja kolorów NCS S 4502-B
Format Rolka
LRV 54,85
Ochrona powierzchni xf²
Grubość całkowita 2,50 mm
Waga całkowita 3000 g/m²
Elastyczność ≤ 30 mm ⌀
Instalacja Klejona
Deklaracja właściwości uzytkowych # 0200 0031 DoP 2013 07
Ognioodporność (EN 13501-1) Cfl-s1
Antypoślizgowość (EN 13893) µ ≥ 0,30 (DS)
Właściwości electrostatyczne (EN 1815) Antistatic (≤ 2 kV)
Opór cieplny (m²•K/W) 0,015
Emisja formaldehydu (EN 717-1) Bez formaldehydów
Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych (ISO 717-2) - ∆Lw 6 dB
Antypoślizgowość (DIN 51130) R9
Oddziaływanie kółek krzeseł (ISO 4918) Brak uszkodzeń
Wgniecenie resztkowe 0,15 mm
Ogrzewanie podłogowe Tak
Trwałość kolorów - light (ISO 105-B02) ≥ 6
ReStart® Ready Tak
Klasyfikacja BREEAM A+
Zawartość składników Szybko odnawialnych 75 %
Zawartość ftalanów produkcja wolna od ftalanów
Emisja TVOC po 28 dniach (ISO 16000-9) Platinum (≤ 10 µg / m³)