Ścienny, elastyczny profil niwelujący

PJ30

SPECYFIKACJE TECHNICZNE I ŚRODOWISKOWE