Ścienny, elastyczny profil niwelujący

PJ40

SPECYFIKACJE TECHNICZNE I ŚRODOWISKOWE