Ścienny, elastyczny profil niwelujący

PJ65

SPECYFIKACJE TECHNICZNE I ŚRODOWISKOWE