${title | uppercase}

SPECYFIKACJE TECHNICZNE I ŚRODOWISKOWE

Typ produktu wg ISO Heterogeniczne wyładziny podłogowe z PCW (ISO 10582)
Oznaczenie CE EN 14041
Klasyfikacja obiektowa (ISO 10874) 34 Bardzo intensywne natężenie ruchu
Klasyfikacja przemysłowa (ISO 10874) 43 Intensywne natężenie ruchu
Waga podstawowa 2650 g/m²
Grubość całkowita 2 mm
Grubość warstwy użytkowej 0.7 mm
Ochrona powierzchni TopClean
Format Rolka
Instalacja Klejona
Stabilność wymiarów 0.1 %
Izolacja dźwięków uderzeń (ISO 717-2) - ∆Lw 7 dB
Zwijanie się pod wpływem światła (ISO 23999) 8 mm
Drum sound class (EN 16205) Klasa C (≤ 85 dB)
Opór elektryczny (EN 1081) 106 ≤ R ≤ 109 Ohms
Właściwości electrostatyczne (EN 1815) ≤ 2 kV
Antypoślizgowość (DIN 51130) R10
Antypoślizgowość (EN 13893) DS class (µ ≥ 0.30)
Ognioodporność (EN 13501-1) Bfl-s1
Ogrzewanie podłogowe Tak (maximum 27°C)
Odporność na nogi krzeseł (ISO 4918) Brak uszkodzeń
Odporność na nogi mebli (ISO 16581) Brak uszkodzeń
Odporność chemiczna (ISO 26987) Wysoka odporność
Odporność termiczna (in m².k / W) 0.02
Trwałość kolorów - light (ISO 105-B02) 6
Wgniecenie resztkowe 0.04 mm
REACH Tak
Zawartość ftalanów produkcja wolna od ftalanów (nie dot. recyklatów)
Emisja TVOC po 28 dniach (ISO 16000-9) Platinum (≤ 10 µg / m³)