iQ MEGALIT

Megalit GRAPHITE GREEN 0624

SPECYFIKACJE TECHNICZNE I ŚRODOWISKOWE

Oznaczenie CE EN 14041
Typ produktu wg ISO Homogeniczne wykładziny podłogowe z PCW (ISO 10581)
Klasyfikacja obiektowa (ISO 10874) 34 Bardzo intensywne natężenie ruchu
Klasyfikacja przemysłowa (ISO 10874) 43 Intensywne natężenie ruchu
Zawartość spoiwa Typ I
Kodyfikacja kolorów NCS S 5010-G30Y
Format Rolka
LRV 22,88
Ochrona powierzchni iQ PUR
Grubość całkowita 2 mm
Grubość warstwy użytkowej 2 mm
Waga całkowita 2500 g/m²
Instalacja Klejona
Deklaracja właściwości uzytkowych # 0019-0001-DoP-2013-07
Ognioodporność (EN 13501-1) Bfl-s1
Antypoślizgowość (EN 13893) µ ≥ 0,30 (DS)
Właściwości electrostatyczne (EN 1815) Antistatic (≤ 2 kV)
Opór cieplny (m²•K/W) 0,01
Zzawartość pentachlorofenolu < 5 ppm
Emisja formaldehydu (EN 717-1) E1
Odporność na nogi mebli Brak uszkodzeń
Antypoślizgowość (DIN 51130) R9
Oddziaływanie kółek krzeseł (ISO 4918) Brak uszkodzeń
Wgniecenie resztkowe 0,10 mm
Odporność chemiczna (ISO 26987) Bardzo dobra odporność
Ogrzewanie podłogowe Tak (maximum 27°C)
Trwałość kolorów - light (ISO 105-B02) ≥ 7
Stabilność wymiarów 0,40 %
ReStart® Ready Tak
Zawartość ftalanów produkcja wolna od ftalanów