iQ NATURAL

Natural BLACK GREY 0171

SPECYFIKACJE TECHNICZNE I ŚRODOWISKOWE

Oznaczenie CE EN 14041
Typ produktu wg ISO Homogeniczne wykładziny podłogowe z PCW (ISO 10581)
Klasyfikacja obiektowa (ISO 10874) 34 Bardzo intensywne natężenie ruchu
Klasyfikacja przemysłowa (ISO 10874) 43 Intensywne natężenie ruchu
Zawartość spoiwa Typ I
Kodyfikacja kolorów NCS S 7500-N
Format Rolka
LRV 11,23
Ochrona powierzchni iQ PUR
Grubość całkowita 2 mm
Grubość warstwy użytkowej 2 mm
Waga całkowita 2800 g/m²
Instalacja Klejona
Deklaracja właściwości uzytkowych # 0019-0007-DoP-2013-07
Ognioodporność (EN 13501-1) Bfl-s1
Antypoślizgowość (EN 13893) µ ≥ 0,30 (DS)
Właściwości electrostatyczne (EN 1815) Antistatic (≤ 2 kV)
Opór cieplny (m²•K/W) 0,01
Zzawartość pentachlorofenolu < 5 ppm
Emisja formaldehydu (EN 717-1) E1
Odporność na nogi mebli Brak uszkodzeń
Antypoślizgowość (DIN 51130) R9
Oddziaływanie kółek krzeseł (ISO 4918) Brak uszkodzeń
Wgniecenie resztkowe 0,10 mm
Clean room (ISO 14644-1) ISO klasa 4
Odporność chemiczna (ISO 26987) Bardzo dobra odporność
Ogrzewanie podłogowe Tak (maximum 27°C)
Trwałość kolorów - light (ISO 105-B02) ≥ 7
Stabilność wymiarów 0,40 %
ReStart® Ready Tak
Zawartość ftalanów produkcja wolna od ftalanów